GABOR LESKO V BRATISLAVE

GABOR LESKO V BRATISLAVE

TALIANSKY GITARISTA GABOR LESKO V BRATISLAVE http://www.inviton.sk/event/gabor-lesko Výnimočný gitarista, spevák, skladateľ, producent a lektor taliansko-maďarského pôvodu Gabor Lesko po siedmich rokoch opäť prichádza do Bratislavy predstaviť svoju osobitú tvorbu. Kombinuje v nej prvky jazzu, fusion, „acoustic & percussive guitar“ a…

viac..
Viva Musica!

Viva Musica!

Viva Musica! festival vznikol v roku 2005 s ambíciou vytvoriť letný festival s naozaj hodnotným umeleckým prínosom. Viva Musica! festival svojim návštevníkom každý rok prináša exkluzívne hudobné projekty v podaní špičkových domácich a svetových umelcov, ale aj koncerty plné nenútenej…

viac..
2CELLOS 14.7.2016

2CELLOS 14.7.2016

2CELLOS 14.7.2016 RAFINERY GALERY, BRATISLAVA Na Devínskom hrade sa v júli 2016 predstaví legendárne duo chorvátskych violončelistov 2Cellos. Najslávnejší vývozný artikel Chorvátska oslovuje priaznivcov klasickej hudby, ako aj fanúšikov tých najmodernejších žánrov. „Máme radi rovnako Bacha ako AC/DC,“ hovorí Luka…

viac..

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 7. júla 2016 Usmernenie č. 2 k 4. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží (ďalej…

viac..

Priority ministerstva počas predsedníctva

Viac kvalitných pracovných miest, menej ľudí žijúcich v chudobe, ale aj podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí. To sú priority rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Priority ministerstva vychádzajú z programu predsedníckeho Tria…

viac..

Dostupnejší osobný bankrot, efektívnejšie exekúcie, rýchlejšie…..

Dostupnejší osobný bankrot, efektívnejšie exekúcie, rýchlejšie vymáhanie nárokov a nový protischránkový zákon ​Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo veľký balík legislatívnych zmien. Úprava oddlženia fyzických osôb, exekučných konaní a platobných rozkazov má už konkrétnu paragrafovú podobu. Rovnako je pripravený nový protischránkový zákon.…

viac..
  • 1
  • 2