Opora 2017

Opora 2017   Prihláste svoj projekt do nového ročníka programu. Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2017 je program rovnako zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Termín uzávierky…

viac..

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá!

Deti zo základných škôl nám môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent. Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky vyhlasuje druhý ročník súťaže detských kresieb s názvom Budúcnosť sveta. Súťaž podnecuje deti ku…

viac..

Pozvánka na konferenciu organizovanú MPSVaR

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých…

viac..

Oznámenie na podporu poľno výrobkov…

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v…

viac..