Oznam o uzavretí výziev

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum…

viac..

Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP

Prezentácie zo školenia pre MAS/VSP.  Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a ďalšie materiály k problematike MAS/VSP. Dokumenty na stiahnutie: - Indikatívny zoznam oprávnených výdavkov na chod MAS – IROP (http://bit.ly/2uSSOe1) - Implementačný model CLLD v podmienkach IROP…

viac..
  • 1
  • 2