Testovanie verejnej časti systému ITMS2014+

Oznam pre potenciálnych žiadateľov o NFP – testovanie verejnej časti systému ITMS2014+ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v mene Úradu vlády SR informuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o možnosti…

viac..