Koncom októbra 2016 bol vyhlásený 11. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

 

Do uzávierky 1. kola, ktorá bola 12. decembra 2016, bolo doručených 338 žiadostí. Z týchto vybrala hodnotiaca porota postupujúce projekty do 2. kola.

 

Zoznam postupujúcich projektov nájdete na stránke:  – http://bit.ly/2jeLnHL

 

Uzávierka prijímania žiadostí (v druhom kole) je 20. február 2017 o 16:00 hod.

 

Viac informácií nájdete na stránke:

www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j0f8Ot