miesto: Nemecký evanjelický kostol, nádvorie historickej radnice
organizátor: OZ Hudba Modre, Kultúrne centrum Modra

Image title