Aktuálne informácie (PRV SR 2014-2020 + LEADER/CLLD).

 

  1. Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016:

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

 

Dokument na stiahnutie:

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016 (http://bit.ly/2eewDqt)

Informácia bola zverejnená na stránke: http://bit.ly/2e2ohVo

 

  1. Metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD:

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD.

 

Dokument na stiahnutie:

Metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD (http://bit.ly/2e6aMRC)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:  http://bit.ly/2dbaXhM