POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ZAMERANEJ NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07), ktorý sa uskutoční dňa 14. júna 2017 v Bratislave.
Pre viac informácií otvorte pozvánku:
Bližšie informácie o predmetnej výzve nájdete TU.