Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj “IA MPSVR SR”) vyhlasuje výzvu s názvom “Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie”. Výzva je vyhlásená od 28. 04. 2017.
Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:
  • Termín uzavretia 1. kola 14.07.2017
  • Termín uzavretia 2. kola 06.10.2017
  • Termín uzavretia 3. kola 12.01.2018
Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR – znenie výzvy