Národný projekt “Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)”- predkladanie žiadostí

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  na  podporu vytvárania pracovných miest.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Súbory na stiahnutie