NOVÝ PORTÁL na vyhľadávanie legislatívneho procesu

Aktuálné materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní:

Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Medzirezortné pripomienkové konanie 29.04.2016   LP/2016/312

Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota Medzirezortné pripomienkové konanie 29.04.2016    LP/2016/312