Pozvánka na seminár “Verejné obstarávanie a inovácie”

Ako obstarávať inovatívne riešenia? Nové možnosti vyplývajúce zo Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní budú predstavené na seminári „Verejné obstarávanie a inovácie”, ktorý 7. októbra 2016 organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadväzuje na smernice EÚ o verejnom obstarávaní, prináša nové postupy v obstarávaní inovácií, napríklad inovačné partnerstvo, prístup „MEAT” a rozdeľovanie zákaziek na časti. Predmetom prednášok budú tiež hlavné inštitúty verejného obstarávania s cieľom objasniť problémové aspekty, vrátane odporúčaní, ako im prechádzať a úspešne realizovať projekty. Prezentovaný bude aj pohľad Európskej komisie na význam inovácií a nové spôsoby ich obstarávania.

Seminár je určený pre tých, ktorí sa zaoberajú poskytovaním finančnej podpory z európskych a verejných zdrojov zameranej na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov, a tiež pre zástupcov podnikateľských subjektov/organizácií, ktoré plánujú podporu využívať a obstarávať inovatívne riešenia.

Seminár sa uskutoční v budove SIEA na Bajkalskej ulici č. 27 v Bratislave. Vstup na seminár je bezplatný. Z jednej organizácie sa môžu registrovať maximálne 2 zástupcovia. Vzhľadom na obmedzené kapacity je potrebné registrovať sa vopred prostredníctvom elektronického formulára. Každý účastník vypĺňa registračný formulár individuálne. Potvrdenie o zaregistrovaní Vám zašleme následne. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, najneskôr do stredy 5. 10. 2016.

Vaše otázky môžete uviesť už pri registrácii na podujatie priamo v elektronickom formulári. Lektor na ne zodpovie počas seminára.

Podrobnejšie informácie o seminári je možné získať na telefónnom čísle 02/58 248 240.

 Program

8.30 REGISTRÁCIA
9.00 OTVORENIE SEMINÁRA
JUDr. Svetlana Gavorová – generálna riaditeľka SIEA
9.10 Význam inovácií pre vnútorný trh a ich využitie vo verejnom obstarávaní, Jaroslav Kračún – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
9.40 Čo sú to inovácie?, Artur Bobovnický – Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA
10.00 Inovácie z pohľadu nového zákona o verejnom obstarávaní – možnosti a postupy, 1. časť, Peter Kubovič – Úrad pre verejné obstarávanie
10.40 PRESTÁVKA NA KÁVU
11.00 Inovácie z pohľadu nového zákona o verejnom obstarávaní – možnosti a postupy, 2. časť, Peter Kubovič – Úrad pre verejné obstarávanie
12.40 OTÁZKY A DISKUSIA
13.00 UKONČENIE SEMINÁRA