PREZENTÁCIE A FOTOGRAFIE z podujatí Ako na Európske granty v Banskej Bystrici a Košiciach.

Účastníkom oboch podujatí v Banskej Bystrici (18.5.2017) a v Košiciach (24.5.2017) EKB Slovensko ešte raz veľmi pekne ďakuje za ich aktívnu účasť, podnetné otázky a diskusiu a teší sa na zaujímavé projekty. Tieto neváhajte kedykoľvek počas pracovných dní konzultovať na príslušných kontaktoch (http://bit.ly/2b8iutG).

Dokumenty na stiahnutie:

– prezentácia programu Kreatívna Európa, podprogram Kultúra (http://bit.ly/2qj3L9E),

prezentáciu programu Európa pre občanov o prevádzkových grantoch (http://bit.ly/2s2wAUk).

 Informácie a fotografie sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2r3Augr