Unnamed

SLÁVNOSŤ HLINY – keramická Modra
31. 8. – 2.1. 2017

V mene Modranskej besedy a všetkých organizátorov Vás pozývam na deviaty ročník podujatia SLÁVNOSŤ HLINY, ktoré začína už 31. augusta 2017. Keramická Modra oslavuje hlinu, na ktorej žijeme, s ňou späté remeslo, tradíciu i budúcnosť, ale predstavuje aj súčasných majstrov v odbore. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú odborné výstavy, seminár, tvorivé dielne, ukážky v točení na keramických kruhoch, medzinárodný keramický jarmok, v piatok večer hrnčiarsky bál a v sobotu poobede štylizovaný sprievod – labovka. Atmosféru dotvárajú kulinárske špeciality, hudobný program, divadielko a detské hry z čias našich predkov, ako v guľôčky, koleso šťastia a drevený kolotoč.

Program

  • štvrtok 31. 8.
    9.00 – 14:00 Odborný seminár na tému Figurálna tvorba v dielach ľudových a profesionálnych umelcov, pocta 95 ročnému stále aktívnemu národnému umelcovi a keramikárovi Ignácovi Bizmayerovi, Kultúrny dom Modra
    16.30 – 18.00 otvorenie výstav (TOK VODY, Múzeum Ľ. Štúra a FRANKO – LIŠKA, historická radnica)
  • piatok 1. 8. – sobota 2. 8.
    HRNČIARSKY JARMOK na Súkenníckej ulici
    koncerty, hrnčiarsky bál, predaj keramiky, aktivity pre rodiny s deťmi, alegorický hrnčiarsky sprievod Hrnčiarska labovka a pod.

Program podujatia nájdete na stránke www.modranska-beseda.sk.

Sledujte aj udalosť na: http://bit.ly/2irGC1k

plagatA2.qxd