Zákony 277/2015 a 276/2015

Na portáli MDVRR SR boli  uverejnené ďalej uvedené súbory na stiahnutie Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013…

viac..

Otvárame programy nového Nadačného fondu Getrag

V piatok 30. októbra otvára Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou ponuku finančnej podpory východoslovenským aktivistom, organizáciám aj samosprávam. Program Getrag pre ľudí podporí malé svojpomocné a verejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimovládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú zamestnanci…

viac..

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016.

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2016. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej…

viac..
  • 1
  • 2