V rámci cezhraničnej spolupráce je dôležité budovanie dôvery vo vzájomných vzťahoch

Zhodlo sa na tom  takmer   150 účastníkov šiesteho pokračovania medzinárodnej konferencie  Borders Dialoges 2015, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25.-27.novembra 2015 v Košiciach a Užhorode.  Počas troch dní  v niekoľkých diskusných paneloch prezentovalo takmer 50 expertov z rôznych sektorov, či už štátnej a verejnej správy, podnikateľského…

viac..

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR…

viac..

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/05

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/05 - Cesta z kruhu Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych…

viac..

Digitalizácia kultúry priniesla aj zlepšenie informačných systémov inštitúcií

november 2015 je termínom ukončenia národného projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) realizovalo Národné osvetové centrum. Vďaka tomuto projektu sa rozšírili a skvalitnili informačné systémy partnerských pamäťových a fondových inštitúcií rezortu kultúry, čo prispelo k úspešnému…

viac..

Nový portál www.slovakiana.sk

Dobrodružné objavovanie kultúrneho dedičstva Slovenska začína práve dnes! Objavujte viac ako milión zdigitalizovaných diel prostredníctvom portálu www.slovakiana.sk Národné osvetové centrum dnes za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča slávnostne predstavilo nový portál kultúrneho dedičstva Slovenska www.slovakiana.sk, ktorý na jednom mieste sprístupňuje…

viac..

Novinky z Nadácie Ekopolis

 Súťaž Pre vodu 2016 – študenti pomôžu nájsť obciam riešenia efektívneho hospodárenia s vodou Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Jej cieľom je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení…

viac..