Národný projekt “Úspešne na trhu práce”

Národný projekt "Úspešne na trhu práce" Aktivita 1 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015…

viac..

Verejná diskusia – návrh Zákona o registri MNO

Na verejnú diskusiu a pripomienkovanie predkladáme návrh Zákona o registri MNO. Verejná diskusia bude prebiehať do 29.02.2016, vaše komentáre, názory, návrhy a pripomienky vkladajte do zdieľaného dokumentu, alebo ich zašlite e-mailom na milan.andrejkovic2@minv.sk. Návrh zákona bol tvorený na základe dlhodobej požiadavky verejnej správy…

viac..

Národný projekt “Cesta z kruhu nezamestnanosti”

Národný projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti"- predkladanie žiadosti Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. decembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie…

viac..

Samospráva bude od januára komunikovať elektronicky

Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. Projekt elektronizácie samosprávy totiž zvýši transparentnosť, zníži byrokraciu pre občanov, podnikateľov i zamestnancov obcí a miest. Do projektu DCOM sa zapojilo 1511 obcí…

viac..

Pokračujeme v znižovaní nezamestnanosti

Ľudí bez práce naďalej ubúda. V novembri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 10,77 % a medzimesačne poklesla o 0,21 percentuálneho bodu. Úrady práce zaznamenali približne o 40-tisíc menej uchádzačov o prácu ako v novembri 2014. Počet nezamestnaných sa v novembri…

viac..

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3 a špecifický cieľ 3.1.3 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu…

viac..

Oznam pre prijímateľov z OP cezhraničnej spolupráce SK-CZ

Oznam pre prijímateľov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ V súvislosti s ukončovaním pomoci bolo Riadiacim orgánom vypracované Usmernenie k ukončovaniu realizácie projektov na základe ktorého je umožnené predĺžiť realizáciu aktivít "nedokončených" projektov. Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Operačný program cezhraničnej…

viac..

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami pre program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Na stránke programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 bola zverejnená Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami. Dokumenty na stiahnutie: - Príručka pre prijímateľa (http://ix.sk/g8SDw) - Príloha 1 – Zoznam oprávnených žiadateľov (http://ix.sk/Q9XEM) - Príloha 2 – Partnerská zmluva (http://ix.sk/mOPAm) -…

viac..