Usmernenie MPRV SR č. 1150/2016-640

Usmernenie MPRV SR č. 1150/2016-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Usmernenie MPRV SR č. 1150/2016-640 k nariadeniu vlády…

viac..

Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z.…

viac..

Súťaž „Young Innovators Competition 2016“

Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), špecializovaná agentúra OSN, vyhlasuje súťaž projektov týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií „Young Innovators Competition 2016 - BIG DATA and Health“. Podmienky pre účasť sú vek 18-30 rokov a predloženie inovatívneho projektu v oblasti zdravotníctva. Finalisti…

viac..

Novinky z nadácie Ekopolis

Európsky strom roka - posledná možnosť zahlasovať za slovenskú hrušku Viac než 120 000 ľudí z celej Európy už zahlasovalo za svoj obľúbený strom v ankete Európsky strom roka. Hlasovanie prebieha už len do konca februára, pričom posledný týždeň je…

viac..

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov_OP KŽP

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1, investičnú prioritu 1.4, špecifický cieľ 1.4.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného…

viac..