Nový portál na vyhľadávanie legislatívneho procesu

NOVÝ PORTÁL na vyhľadávanie legislatívneho procesu https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?text=ak%C4%8Dn%C3%BD+pl%C3%A1n&filter=1 Aktuálné materiály v medzirezortnom pripomienkovom konaní: Akčný plán rozvoja okresu Sobrance Medzirezortné pripomienkové konanie 29.04.2016   LP/2016/312 Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota Medzirezortné pripomienkové konanie 29.04.2016    LP/2016/312

viac..

O vzdelávaní rómskych detí a chudobe

Eurokomisárka Věra Jourová rokovala so splnomocnencom Ábelom Ravaszom o vzdelávaní rómskych detí a chudobe   Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová sa na dnešnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom  zaujímala najmä o problémy spojené…

viac..

Oznam webovej stránky www.apa.sk

Oznam PPA oznamuje všetkým prijímateľom finančnej pomoci a návštevníkom webovej stránky www.apa.sk, že dokumenty a oznamy na staršej verzii web stránky sa neaktualizujú. Z toho dôvodu je potrebné, aby v rámci komunikácie s PPA boli požívané iba tie dokumenty, ktoré…

viac..

Publikované výsledky výziev v podprograme Kultúra 2016

Štatistiky sú dostupné iba hlavným koordinátorom projektov, taktiež nie sú dostupné údaje o presných sumách, ktoré sú vyčlenené pre slovenské organizácie. Kategória Projekty európskej spoluprácehttps://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-european-cooperation-projects-2016_en Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať nasledujúce slovenské inštitúcie: Sputnik OZ , ALIANCIA STARA TRZNICA, Vysoká…

viac..