Roadshow 2016

Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravil na mesiac október 2016 opäť zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych…

viac..

Očakávame prvé výzvy v rámci IROP (ZMOS).

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje pre mestá a obce prístup k eurofondom, ktoré im môžu vo viacerých oblastiach uľahčiť ďalší rozvoj. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) môže s uspokojením konštatovať, že vďaka zásadnej akcelerácii dôjde k jeho včasnej implementácií.…

viac..

OP rybné hospodárstvo – aktualizácia

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie národných projektov a projektov technickej pomoci 29.09.2016 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020…

viac..

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu: Prvé zmluvy z EFSI na Slovensku po dohode EIF a ČSOB na 135 miliónovej podpore pre malé a stredné podniky 26.09.2016 -  Európsky investičný fond (EIF) a Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB) podpísali na Slovensku prvé…

viac..

Výber odborných hodnotiteľov – OPLZ-OH-PO6-2016-2

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - OPLZ-OH-PO6-2016-2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných…

viac..

Pozvanie na OPEN GOVERNMENT WEEK

Pozvanie na OPEN GOVERNMENT WEEK! Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK. OPEN GOVERNMENT WEEK je kick off workshop pred implementáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky…

viac..