Najčastejšie otázky k výzve …

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej…

viac..

Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč

  Minister Ján Richter otvoril za účasti predsedu vlády Roberta Fica medzinárodnú odbornú konferenciu o sociálnej ekonomike ako kľúčovom hráčovi v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete. Najväčšie podujatie v rámci predsedníctva SR v…

viac..

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo 28.11.2016 Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov - EACEA 40/2016 v rámci programu Erasmus+ (centralizované projekty) „KA3 - Partnerstvá v oblasti OVP - podnikanie zamerané…

viac..

Pozvánka na informačné semináre

Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu…

viac..

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 - Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (aktualizácia č. 2) účinné od 15.12.2011 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí…

viac..