Víťazi súťaže Roadshow 2016 sú známi!

Navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 32 stredných škôl – to bola bilancia putovnej časti Roadshow 2016 Úradu vlády SR,  ktorej zámerom bolo zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom…

viac..

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg Europe

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg Europe Pri príležitosti blížiaceho sa otvorenia 3. verejnej výzvy na predkladanie projektových zámerov, si dovoľuje Ministerstvo hospodárstva SR z pozície Národného orgánu, slovenským partnerom priblížiť možnosti čerpania finančných prostriedkov pre…

viac..

Vyzvanie INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP TP č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká…

viac..

Výzva na odborného hodnotiteľa

Výzva na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01 Od: 24.01.2017 do: 20.02.2017 Kód výzvy: INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01 Operačný program: Programy cezhraničnej spolupráce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR…

viac..