Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Usmernenie č. 1 k 19. výzve na predkladanie žiadostí zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP") vydalo dňa 23.03.2017 Usmernenie č. 1…

viac..

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže…

viac..