Pracovné stretnutie k výzvam Teaming

Výskumná agentúra plánuje v najbližších dňoch zorganizovať k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP na podporu Medzinárodných teamingových výskumných centier (s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03) pracovné stretnutie s potenciálnymi žiadateľmi o NFP v priestoroch Výskumnej agentúry v…

viac..

Výzva pre kreatívny priemysel v BA kraji

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na…

viac..

Rozhodnutie riaditeľa – Výzva č.5/2017

na webovom sídle Fondu na podporu umenia zverejnili rozhodnutie riaditeľa o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPU pre Výzvu č 5/2017 pre tieto podprogramy: 1.1 Divadlo, 1.2 Tanec, 1.3 Hudba. Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela

viac..

Výzva – „Zdravie na tanieri 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“ Oprávnený žiadateľ: - obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania Cieľ: Prevencia obezity - motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s…

viac..

Európa pre občanov: Siete medzi mestami

Siete medzi mestami   Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom…

viac..