Vyhlásenie 3. výzvy na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie projektov preložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

7. 11. 2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/03.