Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017.
Harmonogram výziev pre rok 2017 v prílohe tohto mailu alebo na webovej stránke: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=302&page=1