Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 19.2/21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy Leader, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2sSEYXE).

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva – aktualizácia (http://bit.ly/2s1gknS)

Výzva ŽoSS_MAS_19_2_aktualizacia2 (http://bit.ly/2tbnqpk)

Dokumenty sú zverejnené na stránke: http://bit.ly/2sSEYXE

a tiež na stránke: http://bit.ly/2qUQuju