OP VaI: Aktualizovaný harmonogram výziev

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2017, ktorý nájdete na: