Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR

„Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR“, kde sú uvedené aktualizované komplexné údaje k doteraz vyhláseným výzvam a zároveň indikatívny harmonogram výziev na rok 2018. Materiál si môžete stiahnuť tu: Informácia k dopytovo-orientovaným výzvam IA MPSVR SR ************************************** Vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí…

viac..

Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc č. VII PHZZ pre rok 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc Termín vyhlásenia: 17.7.2017 Termín uzávierky: 31.8.2017 Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl…

viac..