PRIESKUM: Eurofondy po roku 2020 môžu mať kombinované financovanie:

 

Po roku 2020 by podpora regiónov z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov. Vzdelávanie a odborná príprava, výskum, vývoj a inovácie, doprava a malé a stredné podniky sú hlavnými oblasťami, kam by mala smerovať. Zhodli sa na tom respondenti v dotazníku o eurofondoch po roku 2020.

 

Viac informácií je dostupných na stránke:

http://bit.ly/2rHphVR