FOND NA PODPORU UMENIA Rozhodnutie riaditeľa – Výzva č. 5/2017
Zverejnenie rozhodnutia riaditeľa fondu  o (ne)podporení žiadostí o finančné prostriedky z FPu. pre Výzvu č  5/2017 pre tieto Podprogramy:
  • 1.4 Vizuálne umenie,
  •  5.1 Knižnice.
Výsledky hodnotenia odborných komisií nájdete na odkaze: http://fpu.sk/sk/prijimatel/rozhodnutia-riaditela