#EUinMyRegion. Fotografická súťaž!
Ukážte nám, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo cestujete! Zúčastnite sa fotografickej súťaže Európa v mojom regióne/ Europe in My Region/ s cieľom vyhrať 2-denný výlet pre dvoch do Bruselu a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.
Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť fotku projektu, ktorý získal financovanie z EÚ, o ktorom viete alebo ste ho videli. Nafoťte ho aj , s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.
Termín na odoslanie až 3 fotografií je 27. augusta 2017, 23:59 stredoeurópskeho letného času.
#EUinMyRegion
Ako na to::
 
Dôležité dátumy
    Zaslanie fotografií: 2. mája – 27. augusta 2017, 23:59 CEST.
    Hlasovanie: 1. – 10. september 2017, 23:59 CEST
    Zasadnutie poroty: 11. – 14. september 2017
    Oznámenie víťazov: 15. septembra 2017
    Víťazi, ktorí prídu do Bruselu: 9. – 12. októbra 2017
Vedeli ste, že tisíce projektov v celej Európe dostávajú každoročne finančné prostriedky z Európskej únie ? Vo fotografickej súťaži Európa v mojom regióne budeme akceptovať fotografie projektov spolufinancovaných nielen Európskym fondom regionálneho rozvoja alebo Kohéznym fondom, ale z ktoréhokoľvek fondu EÚ, ak táto fotografia bude dokazovať spolufinancovanie EÚ.