Gesto pre mesto – Podpora a rozvoj telesnej kultúry

RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
  • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
  • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,
  • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže
  • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV: od 3. 7. do 15. 8. 2017
HLASOVANIE: od 1. 9. do 30. 9. 2017
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU: 2. 10. 2017
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.