Predpokladaný harmonogram výziev v rámci Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 (druhá etapa výziev)

Investičné projekty:

  1. os: Ochrana i rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, investičná priorita  6c: september – október 2017 r.,
  2. os: Trvalo udržateľná cestná doprava, investičná priorita 7b (cesty): máj – jún 2017,
  3. os: Trvalo udržateľná cestná doprava, investičná priorita 7c (multimodálny transport): marec- apríl 2018,
  4. 3. os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania, investičná priorita 10 ETS: marec – apríl 2018 .

 https://pl.plsk.eu/