Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2016/2017 (Interreg V-A SK-CZ).

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, zverejňuje Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2016/2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Harmonogram výziev 2016 (http://bit.ly/2eMFnXq)

Harmonogram výziev 2017 (http://bit.ly/2eLupyz)

Harmonogram vyzvaní technickej pomoci (http://bit.ly/2eBNlCf)

Harmonogram vyzvaní Fondu mikroprojektov (http://bit.ly/2fcZCis)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=277