Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 2).

 

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 (verzia 2).

Dokument na stiahnutie:

– Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2017 – verzia 2 (http://bit.ly/2kUeSDb)

Informácia bola zverejnená na stránke: http://bit.ly/2g8Ej1y