Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Nitrianskom samosprávnom kraji organizuje školenie o verejnom obstarávaní

 

Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Nitrianskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie “Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z eurofondov“.

Školenie sa uskutoční 9. novembra 2016 v budove Župného domu.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovom sídle Nitrianskeho samosprávneho kraja