Informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 
V základnej škole úspešnejší v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj
18. 5. 2017   Banská Bystrica, Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica
PROGRAM
09:45 – 10:00    Registrácia
10:00 – 10:15    Činnosť IPC Banská Bystrica
10:15 – 10:45    Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení
                        žiadatelia,…)
10:45 – 11:15    Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45     Merateľné ukazovatele
11:45 – 12:05     Prestávka
12:05 – 13:00     Diskusia
13:00                 Záver seminára
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov 
Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.