Dovoľujeme si informovať záujemcov o účasť na Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, že pôvodne avizované termíny 7. a 8. 2. 2017 boli zrušené.

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzve:

– OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 – Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

OP ĽZ 2016/4.2.1/02 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v náhradnom rodinnom prostr

Termín a miesto konania:

– utorok 15. februára 2017 v Košiciach

– streda 16. februára 2017 v Banskej Bystrici

Čas odborných seminárov v daný deň:

– od 9:00 do 12:00 hod.

V prípade záujmu o účasť zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk do 10.2.2017. Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania odborného seminára. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania.

Zdroj: IA MPSVR SR