Obrázok k aktualite Informačný seminár  pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!

5. 12. 2016        Bratislava (Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2,
Bratislava)
6. 12. 2016        Zvolen (Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, Zvolen – Pod Dráhy)
7. 12. 2016        Žilina (Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina )
8. 12. 2016        Košice (Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice)

PROGRAM
09:45 – 10:00     Registrácia
10:00 – 10:30     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení
žiadatelia,…)

10:30 – 11:00     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11: 00 – 11:30     Merateľné ukazovatele
11:30 – 11:50      Prestávka
11:50 – 13:00      Diskusia
13:00                    Záver seminára

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30.11.2016

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁRE