KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo

28.11.2016

Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov – EACEA 40/2016 v rámci programu Erasmus+ (centralizované projekty) „KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo” (2016/C 384/06). Uzávierka bude 17. januára 2017

Viac info [SK, pdf, 410 KB]

 

Zdroj: SAAIC