MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020

 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal publikáciu pod názvom: MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020. Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť mestám a obciam stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020.

 Dokument na stiahnutie:  MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020 (http://bit.ly/2rrSH9m)

 Informácia bola zverejnená na stránke: http://bit.ly/2rIASUb