Krátka informáciu o výsledku prvého kola výberu žiadostí o NFP a aktuálne termíny na predkladanie žiadostí o NFP v druhom výberovom kole  v elektronickom spravodajcovi:

> Číslo 3: http://www.sk-at.eu/newsletter-sk-03