Najčastejšie kladené otázky k výzve IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie z 13. februára 2017.

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli zverejnené najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách vyhlásenej 21. decembra 2016 v znení aktualizácie č. 1 z 13.2.2017 (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2).

Dokument na stiahnutie: – Najčastejšie kladené otázky k výzve IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 (http://bit.ly/2lI5CBB)

Informácia bola zverejnená na stránke: http://bit.ly/2meBEmq