Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať.

Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne, ČR a 18. júla v Bratislave, SR.
V prípade Vášho záujmu o účasť nás, prosím, kontaktujte na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk