Najčastejšie  na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka, na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach.