Nemčina do materských škôl
Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti.
Podporené projekty získajú:
  • Školenie pre učiteľov/ky,
  • Sadu edukačných pomôcok,
  • Príspevok na zakúpenie pomôcok,
  • Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.
Ciele grantového programu:
  • Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
  • Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
  • Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
  • Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
  • Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
Žiadateľ: Materské školy so na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10 materských škôl)
Začiatok prijímania žiadostí: 12. mája 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017
Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018