Dňa 15.6.2017 zasadala Komisia Nadácie Volkswagen Slovakia a z celkového počtu 61 zaregistrovaných projektov schválila 60 projektov v rámci druhého kola grantového programu “Projekty zamestnancov”, ktoré podporí sumou takmer 60.000 Euro.

Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci grantového projektu “Projekty zamestnancov” nájdete tu.
V rámci grantového programu “Vzdelanie = budúcnosť” bolo zaregistrovaných celkovo 12 žiadostí. Z toho Nadácia Volkswagen Slovakia podporí 5 projektov v celkovej sume 9.700 Euro.
Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci grantového projektu “Vzdelanie = budúcnosť” nájdete tu.