PODUJATIA ERASMUS+

8.11.,10.11. 2016
Vysokoškolské vzdelávanie
Bratislava, Košice – Výzva 2017 na predkladanie návrhov centralizovaných projektov programu Erasmus+ a projektov Kľúčovej akcie KA2 – Strategické partnerstvá.
Termín registrácie na seminár je do 28.10.2016. Pozvánka [SK, pdf, 41 KB]
23.11.2016
Vysokoškolské vzdelávanie
Bratislava – Tematický seminár „Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+” Pozvánka [SK, pdf, 100 KB]