Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Termín na prihlasovanie bol predĺžený do pondelka 12.06.2017.

Pozvánka tu : Pozvánka BA

 

Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozvanka_seminar_ba/